Kayıt & Özet Gönder

1. Adım    Özet Gönderim Kuralları

    Özet çalışmanın amacını, kapsamını, yöntemini ve ulaşılan/beklenen sonuçları kısaca tanımlamalı ve 200 kelimeyi aşmamalıdır. En az üç anahtar kelime verilmelidir. Yazı A4 (210 x 297 mm) boyutlu kâğıda, MsWord (.docx) formatında, 10 punto (ana başlık 15 punto) Times New Roman font kullanılarak, bir aralıkla yazılmalıdır. Kâğıdın sol ve sağ yanında 4.0 cm, üst ve alt yanlarında 5.25 cm boşluk bırakılmalıdır. Başlık kısa (en çok 10 kelime) ve açık olmalı, içeriği yansıtabilmelidir.

    Özet Şablonu indirmek için tıklayınız.