Kongre & Sergi için

Kalan Süre
00gün
00Saat
00Dakika
00Saniye
TÜRKİYE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 18. TEKNİK KONGRE VE SERGİSİ

Özet Bildiri Kabulü Devam Etmektedir

Özet Gönderim Kuralları Özet çalışmanın amacını, kapsamını, yöntemini ve ulaşılan/beklenen sonuçları kısaca tanımlamalı ve 200 kelimeyi aşmamalıdır. En az üç anahtar kelime verilmelidir. Yazı A4 (210 x 297 mm) boyutlu kâğıda, MsWord (.docx) formatında, 10 punto (ana başlık 15 punto) Times New Roman font kullanılarak, bir aralıkla yazılmalıdır. Kâğıdın sol ve sağ yanında 4.0 cm, üst ve alt yanlarında 5.25 cm boşluk bırakılmalıdır. Başlık kısa (en çok 10 kelime) ve açık olmalı, içeriği yansıtabilmelidir.

Temalar

İnşaat Mühendisliğinin farklı disiplinlerindeki geleneksel araştırma alanlarının yanı sıra aşağıdaki temalar kapsamında tebliğler beklenmektedir.
İnşaat mühendisliğinde geçmişten geleceğe;
• Eğitim ve Derin Öğrenme
• Etik
• Bilişim
• İstihdam
• Sürdürülebilirlik, Planlama ve Kalkınma
• Tasarım ve Uygulamada Yenilikçi Teknolojiler ve Malzemeler
• Afet Dirençliliği
• Kentsel Dönüşüm ve Yapılarda Servis Ömrü
• İş Güvenliği
• Yetkin Mühendislik
• Yapı Kalite ve Sertifikasyonu
• Finansman ve Mevzuat
• Kentsel Erişilebilirlik ve Geleceğin Şehirleri
• Yapılaşan Çevrede Karbon Ayak İzi ve Yeşil Mutabakat
• Enerji
• Yapım Yöntemleri ve Yap-İşlet-Devret Modeli
Özet göndermek için tıklayınız...

TÜRKİYE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 18. TEKNİK KONGRE VE SERGİSİ

Kongre Kurulları

YÜRÜTME KURULU
Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner (Kongre Başkanı)
Doç. Dr. Serdar Aydın
Levent Darı
Taner Yüzgeç (İMO Yönetim Kurulu Başkanı)
Nusret Suna
Serap Dedeoğlu
Doç. Dr. Beyza Taşkın
Gülay Özdemir
Doç. Dr. Hediye Tüydeş Yaman
S.Gülsun Parlar
DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Alper İlki
Prof. Dr. Mustafa Laman
Doç. Dr. Özkan Şengül
Prof. Dr. Berna Unutmaz
Prof. Dr. Nuray Denli Tokyay
Doç. Dr. Rıza Secer Orkun Keskin
Prof. Dr. Erdem Canbay
Prof. Dr. Rıfat Akbıyıklı
Doç. Dr. Sadık Can Girgin
Prof. Dr. Hafzullah Aksoy
Prof. Dr. Yalçın Yüksel
Doç. Dr. Veysel Şadan Özgür Kırca
Prof. Dr. Halim Ceylan
Doç. Dr. Gürkan Emre Gürcanlı
Dr. Halit Cenan Mertol
Prof. Dr. İsmail Şahin
Doç. Dr. Mert Yücel Yardımcı
Dr. Özgür Köylüoğlu
DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Atilla Ansal
Prof. Dr. İlhan Avcı
Prof. Dr. Tuğrul Tankut
Prof. Dr. Ayşen Ergin
Prof. Dr. Kutay Özaydın
Prof. Dr. Uğur Ersoy
Prof. Dr. Erbil Öztekin
Prof. Dr. Mehmet Ali Taşdemir
Prof. Dr. Zekai Celep
Prof. Dr. Erkan Özer
Prof. Dr. Mustafa Erdik
Prof. Dr. Zekeriya Polat
Prof. Dr. Faruk Karadoğan
Prof. Dr. Mustafa Tokyay
Prof. Dr. Zeki Hasgür
Prof. Dr. Feyza Çinicioğlu
Prof. Dr. Nesrin Yardımcı
Dr. Engin Karaesmen
Prof. Dr. Güngör Evren
Prof. Dr. Nuray Aydınoğlu
Dr. Erhan Karaesmen
Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu
Prof. Dr. Polat Gülkan
Prof. Dr. Hulusi Özkul
Prof. Dr. Sedat Kabdaşlı
SEKRETERYA
Derya Cavunt
Serap Dedeoğlu
Cemal Çimen
Yavuz Cavunt
Ceylan Özkul

Önemli Tarihler

1. Duyuru  6 Ekim 2021
2. Duyuru 15 Kasım 2021
Bildiri Özet Teslim ( Son Tarih)  14 Şubat 2022
Bildiri Kabul Yazarlara Bildirim   14 Mart 2022
Tam Metin Teslim Son Tarihi 27 Haziran 2022
Kongre Kasım 2022

Kongre Yeri & İletişim

Adres Bilgisi

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI NECATİBEY CADDESİ NO:57 KIZILAY-ANKARA

Telefon Numarası

E-Posta adresi